Fizetési kötelezettség Nyomtatás

Az iskolában tanulók a jogviszonyuktól függően, az iskolának különböző mértékű és feltételrendszerű "Fizetési kötelezettségvállalási" szerződésben vagy “Felnőttképzési szerződésben” meghatározott összeget fizetnek.                         

Az összeg nagyságát, fizetés rendjét tanévenként, felnőttképzésben képzésenként határozzuk meg és kötünk szerződést.
Az iskolarendszerű képzésben a kormány évente megjelenő szakmaszerkezeti döntésben határozza meg, hogy az egyes szakképző iskolák - igy a mi iskolánk is - mely, szakmákban hány fő képzéséhez kap az államtól pénzügyi támogatást.

Ennek megfelelően tudunk fogadni tanulókat államilag támogatott és államilag nem támogatott képzéseinkre. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az államilag nem támogatott szakmai képzéseknél az iskolánál forráshiány keletkezik, melyet a zavartalan működés érdekében pótolnunk kell.

Bővebb információért kérjük érdeklődjön telefonon, vagy személyesen az iskola titkárságán.