Digtális ellenőrző

Referencia intézmény

Támop project

Nemzeti Tehetség Program 2016

Nemzeti Tehetségprogram 2018

Határtalan 2018

Nemzeti Tehetségprogram 2019

Nemzeti Tehetségprogram 2020

Kezdőlap Képzéseink Célorientált képzések
Célorientált szakképzések PDF Nyomtatás E-mail

CÉLORIENTÁLT SZAKKÉPZÉSEK

SZÁMÍTÓGÉPES DESIGNER/LÁTVÁNYTERVEZő

A képzés célja:
Minden tudatos emberi munkavégzés alapja a tervezés, nincs ez másképp a multimédia termékek előállítása esetében sem. Egy ilyen termék létrehozása jelentős szellemi, anyagi és technikai erőforrások igénybevételét jelenti. Így nagyon fontos, hogy a munka megkezdése előtt jó tervek készüljenek. Ezen képzés keretén belül foglalkozunk a multimédiás produktum létrehozásához szükséges tervezési folyamat tartalmi részeivel, valamint a látványelemek megtervezésének elméleti és gyakorlati ismereteivel.

Képzési idő: 60 óra
Felvételi keretszám: 10-12 fő/csoport
Képzés szintje: speciális kurzus
Szakmai előismeretek, végzettség: legalább számítástechnikai felhasználói alapismeretek

A képzés témakörei:

 • Multimédia-website tervezés
 • multimédia struktúra,
 • multimédia navigáció,
 • média anyagszükségleti terv,
 • képernyőterv
 • projectterv
 • pénzügyi terv
 • szerzői jog
 • látványterv
 • arculatterv
 • digitális színek használata
 • alkalmazás gyakorlata,
 • arányok, méretezések, formátumok
 • egy és több dimenziós megjelenítés
 • statikus médiaelemek, mint látványelemek alkalmazása
 • dinamikus médiaelemek, mint látványelemek alkalmazása

A képzés során alkalmazott szoftverek: Photoshop, Illustrator, QuarkXPress, InDesign, Corel Paint
Témazáró ismeretellenőrzési gyakorlat: egy konkrét tervezési feladat komplex elkészítése
Képzés elismerése: Tanúsítvány kompetenciaigazolás


DIGITÁLIS HANG- ÉS MOZGÓKÉPSZERKESZTő

A képzés célja:
A multimédia anyagok dinamikus elemei azok, amelyek a leginkább megragadják a felhasználót. A film, a hang, az animáció elemei azok, amelyek az ember több érzékszervére egyszerre hatnak. Jelen képzés célja analóg vagy digitális hang- és filmanyagok digitalizálása és szerkesztése. A munka célja, hogy ezen médiaelemeket számítástechnikailag és tartalmilag is alkalmassá tegyük multimédiás termékekben való felhasználásra.

Képzési idő: 90 óra
Felvételi keretszám: 10-12 fő/csoportrt
Képzés szintje: speciális kurzus
Szakmai előismeretek, végzettség: legalább számítástechnikai felhasználói alapismeretek, hardver alapismeretek

A képzés témakörei:

 • A hang és mozgókép készítés elméleti ismeretei
 • hardver és szoftver eszközei
 • Analóg és digitális anyagok számítógépre vitele
 • Az anyagok szerkesztése
 • Kezelőfelület
 • Konverziók
 • Vágások
 • Effektek
 • Használható klip publikálása különböző adathordozóra

A képzés során alkalmazott szoftverek: Premiere, Sound Edit, iMovie, QuickTime Pro, FinalCut Pro
Témazáró ismeretellenőrzési gyakorlat: egy konkrét reklámklip elkészítése
Képzés elismerése: Tanúsítvány kompetenciaigazolás

 

SZÁMÍTÓGÉPES ANIMÁCIÓKÉSZÍTő

A képzés célja:
A multimédia anyagok dinamikus elemei azok, amelyek a leginkább megragadjak a felhasználót. Az animációs elemek az ember több érzékszervére egyszerre hatnak. Jelen képzés célja, hogy számítástechnika szinte korlátlan lehetoségeit ötvözve a készítők kreatív képességeivel multimédiás termékek animációs elemei emeljék a produkció színvonalát.

Képzési idő: 90 óra
Felvételi keretszám: 10-12 fő/csoport
Képzés szintje: speciális kurzus
Szakmai előismeretek, végzettség: legalább számítástechnikai felhasználói alapismeretek, hardver alapismeretek

A képzés témakörei:

 • Az animációkészítés elméleti alapismeretei
 • Az animációkészítéshez szükséges hardver és szoftver feltételek
 • Kezelőfelület
 • Szerkesztési műveletek, eszközök
 • Animációs klipek készítése
 • Az animáció vezérlése scriptekkel
 • Gyakorlati alkalmazások
 • Animációs klipek publikálása különböző multimédia alkalmazásokban

A képzés során alkalmazott szoftverek: Flash, QuickTime VR, Director
Témazáró ismeretellenőrzési gyakorlat: egy konkrét animációs klip elkészítése
Képzés elismerése: Tanúsítvány kompetenciaigazolás

 


2.3.4. MULTIMÉDIÁS INFORMÁCIÓS RENDSZER KÉSZÍTO ÉS ÜZEMELTETő

A képzés célja:
Napjainkban egyre inkább természetes, hogy nemcsak nagy, vagy közepes vállalkozásoknak, hanem egyéni vállalkozóknak, kisebb cégeknek, de akár magánszemélyeknek is internetes oldala van, vagy például CD-ROM-on terjeszthető termék-, szolgáltatás ismertetője legyen.
A képzés célja a különböző médiaelemek interaktív módon való egységbe szerkesztése (programozása). A késztermék forgalmazása és naprakészen való tartása akár Interneten, vagy más adathordozón keresztül.

Képzési idő: 90 óra
Felvételi keretszám: 10-12 fő/csoport
Képzés szintje: speciális kurzus
Szakmai előismeretek, végzettség: legalább középfokú számítástechnikai ismeret

A képzés témakörei:

 • Multimédia szerzői rendszerek
 • Hardver és szoftver rendszerek kompatibilitása megjelenítés készítés és megjelenítés szempontjából
 • Munkafelületek
 • Lingo és script programozás
 • Konverziók
 • Platformsemleges anyagok készítése
 • Publikálások
 • CD-DVD lemez írás
 • Website-ok üzemeltetése

A képzés során alkalmazott szoftverek: Director, Flash, Acrobat, Dreamweaver, Shockwave
Témazáró ismeretellenőrzési gyakorlat: egy konkrét bemutató jellegű multimédia produkció elkészítése
Képzés elismerése: Tanúsítvány kompetenciaigazolás

 

DIGITÁLIS MÉDIA-MENEDSZER, E-BUSINESS ÉRTÉKESÍTő

A képzés célja:
Az elektronikus média, mint a határokon átívelő infokommunikációs technológia új munkaköröket, tevékenységeket hoz(ott) létre. A vevő és eladó, a reklámozó és a fogyasztó között ott húzódik a közvetítő közeg, amit az egyszerűség kedvéért nevezzünk digitális médiának. A tanfolyam célja, hogy azon személyek részére nyújtson átfogó, rendszerező ismereteket, akik e feladatokkal már foglalkoznak vagy foglalkozni szeretnének.

Képzési idő: 40 óra
Felvételi keretszám: 10-12 fő/csoport
Képzés szintje: specializáló tréning
Szakmai előismeretek, végzettség nem szükséges

A képzés témakörei:

 • Az elektronikus üzlet
 • kereskedelem és szolgáltatás fogalmi köre
 • A körforgásban résztvevők helye, szerepe.
 • Társadalmi környezet
 • A munka tervezése és menedzselése
 • Elektronikus marketing, reklám,
 • Az elektronikus információ adás-vételének árképzési szempontjai
 • Jogi környezet és feltételek

Témazáró ismeretellenőrzési gyakorlat: Elektronikus ismeretellenőrző teszt eredményes megoldása.
Képzés elismerése: Tanúsítvány kompetenciaigazolás

 

ELEKTRONIKUS TANANYAG-KÉSZÍTő

A képzés célja:
Ma már elengedhetetlen követelmény a pedagógusok, oktatók részére, hogy az alkotó alkalmazás szintjén legyen képes saját témakörű, az előírt követelmények szerinti oktatási ismeretanyag készítésére, melyet közvetlenül képpel, filmmel, grafikával, diagrammal illusztrál vagy a hatékonyabb ismeretátadás érdekében akár hangosíthat is. Képessé teszi a pedagógust egységes rendszerű oktató, gyakoroltató, ismeretellenőrző rendszer használatára. Munkája eredményét lokális és globális hálózat segítségével is tudja alkalmazni.

Képzés célcsoportja: Azok a pedagógusok, akik még nem, vagy irodai felhasználás szintjén ismerik a számítógép használatát és ezért nem képesek tantárgyi munkájukhoz igénybe venni és kreatívan alkalmazni a számítógép nyújtotta elonyöket.

Képzési idő: 120 óra, akik irodai felhasználás szintjén ismerik a számítógép használatát; 200 óra akik még nem ismerik a számítógép használatát
Felvételi keretszám: 10-12 fő/csoport
Képzés szintje: pedagógus továbbképzés
Szakmai előismeretek, végzettség: irodai felhasználás szintű gyakorlat

A képzés témakörei:

 • Számítástechnikai alapismeretek
 • Számítástechnikai felhasználói ismeretek
 • Számítógépes grafika és prezentáció
 • Hálózati ismeretek
 • Multimédia elemek készítése, alkotó alkalmazása oktató anyagokban (tervezés, kép, hang, mozgókép digitalizálása, szerkesztése, konvertálása keretszoftverekbe)
 • Elektronikus oktatási anyagkészítés

Témazáró ismeretellenőrzési gyakorlat: A résztvevő szakterületéhez illeszkedő komplett elektronikus oktatási anyag készítése (Vizsgaremek).
Képzés elismerése: Tanúsítvány kompetenciaigazolás

 

 

 
Kezdőlap Kapcsolat Keresés Kapcsolat Keresés